International Development and Programs (Development Work) :: File Repository

Published Articles

Academic articles are available in this section. We have received permission from the publishers and/or authors to post these on this website as long as these are not used for commercial purposes.

Containers Folders/Files

Corporate Governance and Small and Medium-Sized Enterprises: How SMEs Can Benefit from Corporate Governance Principles and Corporate Social Responsibility.

(0/3)

Corporate Governance and Small and Medium-Sized Enterprises: How SMEs Can Benefit from Corporate Governance Principles and Corporate Social Responsibility.

Major Transactions: How the Macedonian 2004 Company Law Protects Directors, Managers and Shareholders

(0/3)

Major Transactions: How the Macedonian 2004 Company Law Protects Directors, Managers and Shareholders.

The Relationship Between Corporate Governance and the Performance of Joint Stock Companies. How the Macedonian Company Law Can Help

(0/2)

The Relationship Between Corporate Governance and the Performance of Joint Stock Companies. How the Macedonian Company Law Can Help

Files

Order By : ID | File Title | Downloads | Submit Date | Submitter | Author | Rating
Page:  1 2 Next »

On the Supposed independence of Two-tier Boards - Formal Structure and Reality in the Netherlands

Short Description:
This paper outlines the formal structure of Dutch two-tier boards and compares the formal structure with the reality of board practices of the largest Dutch companies listed at the Amsterdam Stock Exchanges. This comparison questions the supposed independence of two tier boards.
Submitted On:
16 Jul 2011
File Size:
153.0 KB
Downloads:
1986
File HomePage:
Click to visit site
Submitted On:
16 Jul 2011

The importance of disclosure in corporate governance self-regulation across Europe - A review of the Winter Report and the EU Action Plan

Short Description:
The Importance of Disclosure in Corporate Governance Self-regulation Across Europe: A Review of the Winter Report and the EU Action Plan. International Journal of Disclosure and Governance, 1(2): 146-159. Triggered by financial irregularities in the USA, and partly in response to the extra- territorial implications of the Sarbanes-Oxley Act, the European Union (EU) responded in 2002 with the publication of the Winter Report of the Hi...
Submitted On:
16 Jul 2011
File Size:
195.3 KB
Downloads:
1866
File HomePage:
Click to visit site
Submitted On:
16 Jul 2011

The Emerging Role of Audit Committees

Short Description:
The discussion on the formation of audit committees in listed companies goes back to a 1938 US Supreme Court decision in Securities and Exchange Commission (SEC) vs McKesson-Robbins on fraudulent financial reporting. The company inflated assets and earnings by $19 million through fictitious inventories and sales. One of the recommended practices that emerged from the investigation of the McKesson-Robbins scandal was the SEC’s endo...
Submitted On:
16 Jul 2011
File Size:
1.0 MB
Downloads:
1372
File HomePage:
Click to visit site
Submitted On:
16 Jul 2011

Investigating the Development of the Internal and External Service Tasks of Non-executive Directors the case of the Netherlands (1997–2005)

Short Description:
During the last decade, globalisation and liberalisation of financial markets, changing societal expectations and corporate governance scandals have increased the attention for the fiduciary duties of non-executive directors. In this context, recent corporate governance reform initiatives have emphasised the control task and independence of non-executive directors. However, little attention has been paid to their impact on the externa...
Submitted On:
16 Jul 2011
File Size:
104.6 KB
Downloads:
1303
File HomePage:
Click to visit site
Submitted On:
16 Jul 2011

The changing role of the supervisory board chairman the case of the Netherlands (1997–2007)

Short Description:
Over the last ten years, the corporate governance context in most Western countries has changed as a result of irregularities, increased regulation, heightened societal expectations and shareholder activism. This paper examines the impact of the changing context on the role of chairmen of supervisory boards in the Netherlands. Based on a combination of thirty semi-structured interviews with board members of leading Dutch corporations an...
Submitted On:
16 Jul 2011
File Size:
257.8 KB
Downloads:
1205
File HomePage:
Click to visit site
Submitted On:
16 Jul 2011

Een internationale vergelijking van corporate governance modellen - is er sprake van convergentie

Short Description:
Dit artikel handelt over de vergelijking van twee belangrijke internationale corporate governance modellen: het Angelsaksische one-tier model en het Reinlands two-tier model. De modellen bieden een op het eerste gezicht alternatieve invulling van de organisatie van de board ter ondersteuning van de traditionele toezichthoudende rol van commissarissen. Vanuit een conflict perspectief kan worden betoogd dat de organisatorische vormgeving ...
Submitted On:
16 Jul 2011
File Size:
395.2 KB
Downloads:
1190
File HomePage:
Click to visit site
Submitted On:
16 Jul 2011

De audit-commissie van de Raad van Commissarissen in Nederland - Een internationaal perspectief

Short Description:
In navolging van ontwikkelingen in het buitenland heeft het corporate governance-debat in het accountantsberoep een flinke impuls gekregen met het rapport van de Commissie Peters. Als gevolg hiervan is ook de instelling van de audit-commissie in de belangstelling gekomen. Naast een beschouwing over een viertal primaire functies van de audit-commissie en een bespreking van een aantal internationale ontwikkelingen, wordt de toepassing van...
Submitted On:
16 Jul 2011
File Size:
304.5 KB
Downloads:
805
File HomePage:
Click to visit site
Submitted On:
16 Jul 2011

De Adviserende Rol Van Commissarissen In Het Licht Van De Code Tabaksblat Minder Overlappende Commissariaten, Meer Interne Verantwoordelijkheden

Short Description:
Het corporate governance-krachtenveld is de afgelopen tien jaar aanzienlijk veranderd. Daardoor lijken de uitdagingen voor commissarissen steeds groter en blijkt het moeilijker voor hen te zijn om de balans tussen hun toezichthoudende en adviserende rol te vinden. Dit artikel bespreekt hoe commissarissen over tijd invulling hebben geprobeerd te geven aan hun taken en verantwoordelijkheden. Hiervoor besturen we een aantal recente trends ...
Submitted On:
16 Jul 2011
File Size:
123.4 KB
Downloads:
650
File HomePage:
Click to visit site
Submitted On:
16 Jul 2011

Gebruik Van Toezichthoudende Commissies Sterk Toegenomen - Stand Van Zaken In Honderd Nederlandse Beursgenoteerde Ondernemingen

Submitted On:
16 Jul 2011
File Size:
104.3 KB
Downloads:
596
File HomePage:
Click to visit site
Submitted On:
16 Jul 2011

Veranderingen in de servicerol van commissarissen in Nederland

Short Description:
Recente corporate governance initiatieven, zoals de ‘Sarbanes-Oxley Act’ en corporate governance codes, hebben voornamelijk de onafhankelijkheid en de controle-rol van commissarissen benadrukt. De aandacht voor de implicaties hiervan voor de service-rol van commissarissen is echter beperkt. Deze implicaties staan centraal in dit artikel. De analyse van longitudinale data van de top-100 beursgenoteerde ondernemingen in Nederl...
Submitted On:
16 Jul 2011
File Size:
132.9 KB
Downloads:
586
File HomePage:
Click to visit site
Submitted On:
16 Jul 2011
Page:  1 2 Next »
Remository 3.53 uses technologies PHP, SQL, CSS, JavaScript

Total Downloads

62,707

New Documents

USAID Project Monitoring and Evaluation (M&E) Quiz Description: Become familiar wi...

Quiz Description: Become familiar with USAID Branding and Marking requirements. This...

Quiz Description: Become familiar with USAID concepts and terminology. This quiz tests y...

Updated Powerpoint accompanying the article: Reform Strategies for Boards of Directors in Emer...